Dwukanałowy sterownik (dwa regulatory temperatury-termostaty w jednej obudowie) do dokładnej regulacji temperatury w zakresie: od -50ºC do +100ºC.

Podwójny termostat wędzarni z czujnikami po osiągnieciu zadanej temperatury sterownik automatycznie załącza lub wyłącza podłączone do niego dwa niezależne urządzenia

Za jego pomocą możemy regulować temperaturę DWÓCH NIEZALEŻNYCH grzałek wędzarni jednocześnie. 

Zestaw zawiera

 • dwa niezależne sterowniki w jednej obudowie – po ustawieniu na sterowniku odpowiednich wartości temperatury urządzenie samodzielnie załącza lub wyłącza podłączone do niego urządzenie zasilane napięciem 230V o max mocy 1,5kW
 • dwa czujniki temperatury o średnicy 4x20mm
 • łączeniowe zaciski śrubowe
Każdy z regulatorów pracuje niezależnie i może kontrolować inna temperaturę w dwóch zasadniczy trybach :

 1. Grzanie – przekaźnik zostaje załączony gdy temperatura jest mniejsza od zadanej o wartość histerezy. W momencie gdy temperatura osiąga wartość zadaną przekaźnik zostaje wyłączony.
 2. Chłodzenie – przekaźnik zostaje załączony gdy temperatura wzrośnie powyżej ustawionej z uwzględnieniem histerezy. Wyłączenie przekaźnika nastąpi gdy temperatura spadnie do wartości zadanej.

Sterownik ten wyposażony jest w programowalny ALARM

Dane techniczne

 • Alarm: programowalny alarm przekroczenia dolnej lub górnej granicy temperatury. Sygnalizowany dźwiękiem (buzzerem) i migającą diodą
 • Diody LED: sygnalizujące załączony przekaźnik i uruchomiony alarm
 • Wbudowana pamięć ustawień: po zaniku zasilania nie trzeba na nowo programować
 • Wyświetlacze:  2x LED 3 cyfrowy
 • Kolor wyświetlacza: czerwony
 • Kolor LED sygnalizującej: zielony/czerwony (przekaźnik/alarm)
 • Zasilanie: 230 V AC
 • Pobór prądu: 30mA
 • Pomiar temperatury: -50°C – +100°C
 • Rozdzielczość pomiaru: 0,1°C (do 99,9°C)
 • Częstotliwość odświeżania temperatury: 0,5s
 • Prąd styku/przekaźnika: 5A (1kW)
 • 3szt łączeniowych zacisków śrubowych

2 szt CZUJNIKÓW TEMPERATURY:

 • Rodzaj czujnika: Czujnik temperatury: NTC10k – wodoodporny
 • Średnica sondy czujnika: 4mm
 • Długość sondy czujnika: 20mm
 • Długość przewodu z czujnikiem: 95cm
 • Długość pozostałych przewodów: 20cm
 • Wymiary (bez mocowań): 76x55x31mm
 • Rozstaw otworów mocujących: 88mm
 • Temperatura pracy: 0°C – 50°C
 • Waga: 100g

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

 • Ustawianie temperatury termostatu 1:

Naciśnij SET jeden raz, a następnie za pomocą przycisków „góra” i „dół” ustaw temperaturę (przytrzymanie przycisku przyspiesza zmianę temperatury).

 • Ustawianie temperatury termostatu 2:

Naciśnij SET dwa razy, a następnie za pomocą przycisków „góra” i „dół” ustaw temperaturę (przytrzymanie przycisku przyspiesza zmianę temperatury).

 • MENU termostatu 1:

Naciśnij SET jeden raz, a następnie przytrzymaj SET przez 2 sekundy aby wejść do MENU.

 • MENU termostatu 2:

Naciśnij SET dwa razy, a następnie przytrzymaj SET przez 2 sekundy aby wejść do MENU.

Używając przycisków „górai dół„, wybierz jedną z kilku funkcji dostępnych w MENU.

W urządzeniu mamy do ustawienia kilka parametrów osobnych dla każdego z kanałów dostępnych w funkcji MENU.

Zawartość MENU (w nawiasach podany jest zakresy ustawień):

 • HC – Grzanie „H” / Chłodzenie „C„.
 • D – histereza (różnica °C między ustawioną temperaturą a temperaturą załączenia przekaźnika (1-30°C))
 • LS – alarm niskiej temperatury (od -50°C do +109°C). Alarm sygnalizowany dźwiękiem, migającą czerwoną LED i wyświetlaczem „-L-„.
 • HS – alarm wysokiej temperatury (od -49°C do +110°C). Alarm sygnalizowany dźwiękiem, migającą czerwoną LED i wyświetlaczem „-H-„.
 • CA – korekta (kalibracja) wskazań temperatury (od – 10°C do 10°C).
 • PT – opóźnienie załączenia przekaźnika (0-10min)

Naciśnij SET aby wybrać odpowiednią funkcję, a następnie za pomocą „góra” i „dół” zmień wartość.

Naciśnij SET aby wrócić do wyboru funkcji.

Zawsze po 5 sekundach bezczynności (obojętnie w którym miejscu MENU), urządzenie zapisuje ustawienia i powraca do wyświetlania temperatury.

Temperaturę możemy nastawić z rozdzielczością 1 C natomiast rozdzielczość pomiaru wynosi 0,1 C.

Po wyłączeniu zasilania sterownik pamięta ustawione parametry!

Uwaga! – dla przedłużenia żywotność termostatu odbiorniki o większej mocy (powyżej 500W) powinny być połączone z nim przez stycznik (przekaźnik) mocy (które też mamy w ofercie).